WŁADZE SPÓŁKI

Władze Spółki

Sławomir Bajor p.o. Prezes Zarządu
Martyna Goncerz – Dachowska Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Jarosław Drabarek Przewodniczący Rady
Sławomir Kiełbasa Zastępca Przewodniczącego Rady
Sławomir Bajor Sekretarz Rady Nadzorczej
Ewa Bajor Członek Rady Nadzorczej
regnator-adminWładze spółki