WŁADZE SPÓŁKI

Władze Spółki

Janusz Soboszczyk Prezes Zarządu
Martyna Goncerz – Dachowska Wiceprezes Zarządu
Magdalena Malinowska Wiceprezes Zarządu
Jacek Wiśniowski Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Jarosław Drabarek Przewodniczący Rady
Sławomir Kiełbasa Zastępca Przewodniczącego Rady
Ewa Bajor Sekretarz Rady Nadzorczej
Katarzyna Bajor-Mackowiak Członek Rady Nadzorczej
Ilona Kiełbasa Członek Rady Nadzorczej

Ś.P. Sławomir Bajor  1961 – 2021
akcjonariusz i wieloletni Prezes Spółki BSK Return S.A

Księga kondolencyjna

Wpisy do księgi kondolencyjnej można przesyłać na adres: kondolencje@bskreturn.com.pl

regnator-adminWładze spółki