WŁADZE SPÓŁKI

Władze Spółki

Martyna Goncerz – Dachowska Członek Zarządu
Magdalena Malinowska Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Jarosław Drabarek Przewodniczący Rady
Sławomir Kiełbasa Zastępca Przewodniczącego Rady
Ewa Bajor Sekretarz Rady Nadzorczej
Katarzyna Bajor-Mackowiak Członek Rady Nadzorczej
Ilona Kiełbasa Członek Rady Nadzorczej

Ś.P. Sławomir Bajor  1961 – 2021
akcjonariusz i wieloletni Prezes Spółki BSK Return S.A

adminWładze spółki