WŁADZE SPÓŁKI

Władze Spółki

Sławomir Bajor Prezes Zarządu
Martyna Goncerz – Dachowska Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Jarosław Drabarek Przewodniczący Rady
Sławomir Kiełbasa Zastępca Przewodniczącego Rady
Ewa Bajor Członek Rady Nadzorczej
regnator-adminWładze spółki